Firmaprofil

Det hele startede helt tilbage med farfar Knud Rasmussen og farmor Inger Rasmussen,

som havde glarmesterforretning på Vesterbrogade.

De fik sønnen Arne Rasmussen, som også blev udlært glarmester, han flyttede virksom-

heden til Händelsvej og kørte den videre sammen med sin kone Birthe Rasmussen.

De fik sønnerne Niels og Jan Rasmussen, som begge er udlært i firmaet.

I dag køres firmaet videre af 3. generation Jan Rasmussen, som har firma på:

Hovedgaden 421, Hedehusene samt Mozartsvej 19 i København SV, som er en kombina-

tion af butik og værksted.